alternative alternative

Uw landmeter in vertrouwen

Op zoek naar een landmeter in Oost- en West-Vlaanderen?
Meten Meyfroot staat paraat.

Voor een afspraak bel vrijblijvend 0477/62.85.32

alternative

Diensten

Landmeetkunde
 • Grensbepaling
 • Opmeting bestaande toestand + hoogtemeting
 • PV van afpaling/ PV van afbakening en opsplitsing
 • Verkavelingen ontwerpen en de vergunning aanvragen
Schattingen
 • Residentieel vastgoed/bouwgronden
 • Commercieel vastgoed/industriegronden
 • Landbouwgronden
 • Schenkingen, nalatenschap, echtscheidingen
Expertise
 • Precadastratie
 • Gemotiveerd verslag (quotiteiten bepalen)
 • Onderzoek naar erfdienstbaarheden, mandeligheid en muurovernames
 • Advies en bemiddeling bij grensgeschillen, ongewettigde grondinname door een buur/overheid.
alternative

Simon, zaakvoerder van Meten Meyfroot, staat voor u klaar

Meten Meyfroot staat onder leiding van Landmeter-expert Simon Meyfroot. Hij behaalde zijn diploma in het vastgoed-landmeten aan de Hogeschool Gent in 2017 en legde kort daarna de eed af voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent. Hij is ingeschreven op het Tableau der Landmeters-experten onder het nummer LAN191788. Na 4 jaar werkervaring was het tijd voor de volgende stap in zijn carrière. In 2021 richtte hij Meten Meyfroot op met als doel zelf dichter bij de klanten te staan zodat hij enerzijds een betere service kon bieden en anderzijds een persoonlijkere aanpak kon creëren. Meten Meyfroot biedt u verschillende diensten aan zoals klassieke landmeetkunde, schattingen, expertises.

alternative
alternative alternative
alternative

Hoe kunnen we u helpen?